Telefon: 031-337 83 00
Blekeslänten 3, 416 57 Göteborg

Välkommen till Canmera Comfort AB!

Vi erbjuder service,entreprenad och konsulttjänster under samma tak. På detta sätt hjälper vi våra kunder till energi- och kostnadseffektiv fastighetsdrift, bra inomhusklimat samt minimal miljöpåverkan. “Skruvande konsulter” är ett uttryck som ibland används för vårt  sätt att arbeta


Drift & Energi

Vi har en lång erfarenhet av teknisk förvaltning och arbetar med energibesparing, ventilation och fastighetsautomation.

vvs

Vi erbjuder allt inom VVS, från enklare service till omfattande entreprenader.

Värmepumpar & Kyla

Vi servar och läcksöker befintligt såväl som bygger nytt inom komfortkyla, luftkonditionering, kommersiell kyla och värmepumpar.

Energioptimering

chart

Energioptimering

Vi erbjuder en bättre komfort till en lägre driftskostnad.

Vi utför en energibesparingsbesiktning där vi ser över fastigheten och dess tekniskasystem och konstruktion för att kartlägga eventuella brister och energibesparingspotential.

Vi har en lång erfarenhet av injustering och optimering av värme- och ventilations- och automationssystem, men tittar på bästa helhetslösning och ofta kan vi åstadkomma stora besparingar till en relativt låg investering.

Boka tid för en energisparbesiktning

Tappvatten och Varmvattencirkulation (VVC)

Kartläggning

Tappvatten & VVC

Vi är specialiserade på att utreda tappvatten och VVC problematik. Vi har åtgärdat ett stort antal anläggningar där resultatet har blivit en lägre energianvändning, bättre komfort i form av kortare tapptider och bättre varmvattentemperaturer samt en anläggning där riskerna för legionella minimerats.

Kontakta oss för att få veta mer eller fyll i formuläret här så kontaktar vi dig

Läs mer

Några av våra kunder och samarbetspartners