Telefon: 031-337 83 00
Blekeslänten 3, 416 57 Göteborg

Om företaget

Företaget grundades 1996 och drivs idag under ledning av vd Anders Gustavsson.

Canmera erbjuder ett helhetskoncept inom fastighetsteknisk drift och underhåll. Vi har lång erfarenhet av allt från värme & sanitet, ventilation till styr- och reglerteknik och energioptimering.

Vi gör det enkelt att arbeta med teknisk förvaltning. Vi erbjuder en kontakt som hjälper dig med hela uppdraget. Vår målsättning är alltid att ta ett helhetsansvar för våra kunders behov, men arbetar lika gärna tillsammans med etablerade leverantörer för att nå bästa resultat.

Vi strävar alltid efter att optimera fastighetens olika system för styrning av värme, ventilation och kyla.

Canmera är aktiv medlem i Fastighetsbranschens Centrum för Utbildning och Rekrytering (FABUR) och Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare (RSVR) samt stöttar Fastighetsakademins utbildningar med ledningsgruppsrepresentanter och LIA-platser.