Telefon: 031-337 83 00
Blekeslänten 3, 416 57 Göteborg

Canmeras kundkrets består i huvudsak av ägare och förvaltare av fastigheter samt byggföretag, men även bostadsrättsföreningar. Vi är företrädelsevis verksamma i Göteborgsregionen men i viss utsträckning även i övriga Västsverige. Då några av våra kunder är rikstäckande organisationer/företag medför detta även uppdrag i övriga Sverige.

Vi jobbar lika gärna med stora ramavtal som mindre enstaka uppdrag. Idag har vi ramavtal på bl.a. rör, ventilation, styr & regler, konsultavtal inom OVK, Inomhusklimat och besiktning med Göteborgs stad samt ramavtal inom rör med Wallenstam och Stena Fastigheter.

Utöver detta har vi ett antal avtal med stora och små fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggföretag samtidigt som vi lämnar anbud på enskilda uppdrag inom hela VVS-området.

Inom driftsoptimering och värmeinjustering har vi bl.a. ramtavtal med Familjebostäder, Mölndalsbostäder och Wallenstam.

Vi är auktoriserade serviceombud för Ouman, Somatherm, Exhausto och FläktWoods.

Ett urval av våra kunder och partners